Αγγλικά με Τεχνητή Νοημοσύνη

Αγγλικά με Τεχνητή Νοημοσύνη

Κάθε μαθητής και μαθήτρια έχει ξεχωριστές ικανότητες, αλλά και δυσκολίες.
Το Express DigiPlus, το νέο μας ψηφιακό εργαλείο εκμάθησης Αγγλικών, βοηθά παιδιά και ενήλικες να εξασκηθούν με τον πιο διαδραστικό και συστηματικό τρόπο.

Το Express DigiPlus είναι μια πλατφόρμα προσαρμοστικής μάθησης.
Με την προσαρμοστική μάθηση, οι μαθητές και οι μαθήτριες λαμβάνουν εξατομικευμένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, στοχευμένη ανατροφοδότηση και συμπληρωματικό βοηθητικό υλικό, προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους.
Με αυτό το τρόπο, έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν ακόμα και δύσκολα θέματα με τον δικό τους ρυθμό.

Ταυτόχρονα, μέσω της ανάλυσης δεδομένων, το Express DigiPlus εντοπίζει μαθητές που δυσκολεύονται και χρειάζονται πρόσθετη υποστήριξη, επιτρέποντας την έγκαιρη παρέμβαση, εντός και εκτός της τάξης.

To Express DigiPlus, με μια ματιά:

  • Εξατομικευμένο περιεχόμενο που προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε μαθητή και μαθήτριας
  • Σύντομες διδακτικές συνεδρίες που εστιάζουν σε ταυτοποιημένα λάθη
  • και αξιοποιούν τη μητρική γλώσσα των μαθητών
  • Πλήρης εικόνα της προόδου και του επιπέδου κάθε μαθητή
  • Ενεργητική μάθηση που δεν περιορίζεται σε ασκήσεις Σωστό /Λάθος

Πιο συγκεκριμένα...

Ας ξετυλίξουμε τη μαθησιακή εμπειρία ενός μαθητή με το DigiPlus!
Αφού ο μαθητής συμπληρώσει ένα ερώτημα και πατήσει Check, το σύστημα επισημαίνει τυχόν λάθη που έχουν προκύψει και παρέχει μια σύντομη αναφορά πάνω σε αυτά,αξιοποιώντας παράλληλα τη μητρική του γλώσσα.
Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας, εμφανίζονται επαναληπτικές δραστηριότητες με αυξομειώμενη συχνότητα ανάλογα με το πόσο συχνά προκύπτουν τα σχετικά λάθη. Οι μαθητές έχουν έτσι την ευκαιρία να διορθώσουν τα λάθη τους και ως εκ τούτου εξασκούν και εμπεδώνουν γλωσσικές δομές, δεξιότητες και λεξιλόγιο.

Τι μπορώ να μάθω από τo Dashboard (Πίνακα Ελέγχου) του Express DigiPlus;

Τo Dashboard απεικονίζει οτιδήποτε μπορεί να θέλουν να μάθουν οι μαθητές σχετικά  με τις γνώσεις και την πρόοδο τους.
Παράλληλα, είναι πολύτιμο εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αποκτούν άμεσα   πλήρη εικόνα των επιδόσεων κάθε μαθητή.

Για παράδειγμα, το dashboard πληροφορεί σχετικά με

  • τον χρόνο που αφιερώνεται στη μελέτη Αγγλικών
  • την πρόοδο του μαθητή με την πάροδο του χρόνου σε όλες τις κατηγορίες μάθησης και το αντίστοιχο επίπεδο επάρκειας
  • τα δυνατά και αδύναμα σημεία κάθε μαθητή και μαθήτριας

Αφορούν μαθητές Αγγλικών από A senior μεχρι Proficiency C2.

Πακέτα Συνδρομών

Digiplus

3 Μήνες

723 Μήνες

Digiplus

5 Μήνες

855 Μήνες

Digiplus

8 Μήνες

998 Μήνες

Digiplus

12 Μήνες

11012 Μήνες

Επικοινωνήστε μαζί μας για ΔΩΡΕΑΝ δοκιμαστικό