Τεστ αξιολόγησης Ισπανικών

Τεστ αξιολόγησης Ισπανικών

Συμπλήρωσε το ακόλουθο τεστ αξιολόγησης για να διαπιστώσεις το επίπεδό σου και εάν το επιθυμείς ο εκπαιδευτικός μας σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σου για να συζητήσετε τις ανάγκες σου και να προτείνει το κατάλληλο πρόγραμμα

191

Τεστ Ισπανικών

1 / 30

Los colegas………….respetar mutuamente.

2 / 30

Los abuelos siempre quieren a sus ………..

3 / 30

No bebas …… agua tan fría.

4 / 30

El viaje en avión es ……….. rápido que en tren.

5 / 30

A qué ……….. se sirve la cena?

6 / 30

Este es el hotel del …………. nos hablaron.

7 / 30

Tenemos el capital ……….. empezar nuestra empresa.

8 / 30

Nunca ………… había trabajado como traductor.

9 / 30

Cuándo ……… el horario de otoño?

10 / 30

El vino se serve ………. temperatura de medio ambiente.

11 / 30

En la sartén se ………….. la mantequilla.

12 / 30

Hoy …….. marisco.

13 / 30

Iremos a Valencia para ……….. la Mezquita.

14 / 30

Una puerta gótica ………… a la sala principal.

15 / 30

Rompieron el brazo de la estatua ………..

16 / 30

No tengo más remedio ………… al hospital.

17 / 30

Le há subido ............. a más de cuarenta.

18 / 30

Hay una farmacia muy …….., casi al lado.

19 / 30

Un crucero es ………. regalo que me puedes hacer.

20 / 30

La policía de ……… parece que está aquí solo para poner multas.

21 / 30

Esta línea de metro llega ……… la estación Cuzco.

22 / 30

Tienes que dar la mano cuando te presentan …………

23 / 30

Si no estás ………., ya sabes dónde está la puerta.

24 / 30

A Juan no le gustan las bromas, ………. déjalo en paz.

25 / 30

Los síntomas mostraban …………. de una epidemia sin precedente.

26 / 30

Porqué ………….. tantos bosques?

27 / 30

Iremos al cine cuando ………. la película de la que te hablé.

28 / 30

El evento es a beneficio de una organización filantrópica. -Lo sé pero, ………. así, yo no voy a ir.

29 / 30

Mañana tienes que comprar las ………. para el concierto.

30 / 30

Si hubieras hecho lo que te dije, ya ……… el dinero que nos deben.

Your score is

0%