Αγγλικά Pass για παιδιά

Αγγλικά Pass για παιδιά

Παιδικά τμήματα

Απευθύνεται σε παιδιά 7 έως 10 ετών. Δύο τάξεις A junior-B Junior

Διάρκεια Σπουδών:
Χειμερινά 7 μήνες ανά επίπεδο. για Junior A 250 ευρώ /  300 ευρώ για Junior B

 • Μαθήματα 2 φορές/εβδομάδα -2 ώρες. Έναρξη τμημάτων 1 Νοεμβρίου

Θερινά 3 μήνες ανά επίπεδο. για Junior A 250 ευρώ     /  300 ευρώ για Junior B

 • Μαθήματα 3 φορές/εβδομάδα -4 ώρες. Έναρξη τμημάτων 15 Ιουνίου
 • Τα μαθήματα γίνονται με τη χρήση βιβλίων με διαδραστικό υλικό.
 • Μαθαίνουν την ΑΒ, τα χρώματα, τις ημέρες, τους μήνες, τους πρώτους αριθμούς, να συστήνονται, να κάνουν ερωτήσεις, να διαβάζουν και να κατανοούν μικρούς διαλόγους και γνωρίζουν τους πρώτους χρόνους της γλώσσας – present continuous (A Junior), simple present, simple past (B Junior).
 • Οι μαθητές της B junior έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις Europalso stars 1 πιστοποιώντας το επίπεδο σπουδών τους.

Προεφηβικά & εφηβικά τμήματα Τέσσερις τάξεις (A –D senior)

 • Διάρκεια Σπουδών:
  Χειμερινά 7 μήνες ανά επιπεδο. για A/ B senior 400 ευρώ / 500 ευρώ για C/D senior
 • Μαθήματα 2 φορές/εβδομάδα -3 ώρες. Έναρξη τμημάτων 1 Νοεμβρίου

Θερινά      3 μήνες ανά επίπεδο. για A/ B senior 400 ευρώ /  500 ευρώ για C/D senior

 • Μαθήματα 3 φορές/εβδομάδα -6 ώρες. Έναρξη τμημάτων 15 Ιουνίου
 • Μπορούν να επικοινωνήσουν με Αγγλόφωνο συνομιλητή καθώς και να κατανοήσουν ηχογραφημένους διαλόγους και ομιλίες μετρίου βαθμού δυσκολίας.
 • Όλο το εκπαιδευτικό υλικό (coursebooks, practice tests, supplementary material, cds, interactive material) που χρησιμοποιείται είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των αντίστοιχων επιπέδων με ασκήσεις ιδίου τύπου .
 • , Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις Europalso (stars 2, beginners elementary), B1 LRN, ESB πιστοποιώντας το επίπεδο σπουδών τους.

Πτυχιακά τμήματα (Β2 Lower- C2 Proficiency)

B2

 • Διάρκεια Σπουδών:
  Χειμερινά 8 μήνες 600 ευρώ.
 • Μαθήματα 2 φορές/εβδομάδα -3 ώρες. Έναρξη τμημάτων 1 Οκτωβρίου

Θερινά      3 μήνες 600 ευρώ.

 • Μαθήματα 3 φορές/εβδομάδα -6 ώρες. Έναρξη τμημάτων 15 Ιουνίου
 • Οι μαθητές ολοκληρώνουν τη γνώση της αγγλικής γραμματική, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους με εκφράσεις και ιδιωματισμούς. και είναι σε θέση να γράφουν ολοκληρωμένες εκθέσεις, γράμματα, αναφορές και άρθρα.
 • Μπορούν να επικοινωνήσουν με σχετική άνεση με Αγγλόφωνο συνομιλητή καθώς και να κατανοήσουν ηχογραφημένους διαλόγους και ομιλίες σημαντικού βαθμού δυσκολίας.
 • Επίσης εξασκούν την κριτική τους ικανότητα καθώς χειρίζονται σε ικανοποιητικό βαθμό αγγλικά κείμενα από εφημερίδες & περιοδικά.
 • Μπορούν να επικοινωνήσουν με Αγγλόφωνο συνομιλητή καθώς και να κατανοήσουν ηχογραφημένους διαλόγους και ομιλίες μετρίου βαθμού δυσκολίας.
 • Όλο το εκπαιδευτικό υλικό (coursebooks, practice tests, supplementary material, cds, dvds, interactive material) που χρησιμοποιείται είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των εξετάσεων του επιπέδου Β2, με ασκήσεις ιδίου τύπου , ώστε ο σπουδαστής να εξοικειωθεί καλά με τον τρόπο και το χρόνο εξέτασης των προαναφερθέντων πιστ/τικών.
 • Οι μαθητές γράφουν περίπου 15 τεστ (practice tests & past papers) κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
 • , Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις Β2 LRN, TOEIC, LTE πιστοποιώντας το επίπεδο σπουδών τους.

C2 Proficiency

 • Διάρκεια Σπουδών:
  Χειμερινά 8 μήνες 800 ευρώ.
 • Μαθήματα 2 φορές/εβδομάδα -3 ώρες. Έναρξη τμημάτων 1 Οκτωβρίου

Θερινά      6 μήνες 600 ευρώ.

 • Μαθήματα 2 φορές/εβδομάδα -3 ώρες. Έναρξη τμημάτων 15 Ιουνίου
 • Οι μαθητές εμπεδώνουν κάθε λεπτομέρεια της αγγλικής γραμματικής και εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους με όσον το δυνατόν περισσότερες λέξεις, εκφράσεις και ιδιωματισμούς.
 • Είναι σε θέση να γράψουν οποιασδήποτε μορφής εκθέσεις, γράμματα, mail αναφορές και άρθρα.
 • Μπορούν να επικοινωνήσουν με ευφράδεια με Αγγλόφωνο συνομιλητή καθώς και να κατανοήσουν ηχογραφημένους διαλόγους και ομιλίες μέγιστου βαθμού δυσκολίας.
 • Επίσης εξασκούν την κριτική τους ικανότητα καθώς χειρίζονται σχεδόν άπταιστα αγγλικά κείμενα από εφημερίδες & περιοδικά.
 • Όλο το εκπαιδευτικό υλικό (coursebooks, practice tests, supplementary material, cds, interactive material) που χρησιμοποιείται είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του επιπέδου C2.
 • Οι μαθητές γράφουν περίπου 15 τέστ (practice tests & past papers) κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
 • Οι σπουδαστές παράλληλα προετοιμάζονται εντατικά για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας επιπέδου C2 TOEIC, LTE, LRN. Τα πτυχία αποτελούν πιστοποιητικά άριστης γνώσης της γλώσσας και αναγνωρίζονται στην Ελλάδα.