Ιταλικά Pass για παιδιά

Ιταλικά Pass για παιδιά

Προεφηβικά & εφηβικά τμήματα

  • Α1-Α2
   • Διάρκεια Σπουδών:
    7 μήνες Χειμερινά για Α1 400 ευρώ / 500 ευρώ για Α2
   • Μαθήματα 2 φορές/εβδομάδα -2 ώρες. Έναρξη τμημάτων 1 Νοεμβρίου

   3 μήνες Θερινά για Α1 400 ευρώ     /  500 ευρώ για Α2

   • Μαθήματα 2 φορές/εβδομάδα -4 ώρες. Έναρξη τμημάτων 15 Ιουνίου
   • Το πρόγραμμα σπουδών είναι προσαρμοσμένο στο απαιτητικό σχολικό και εξωσχολικό πρόγραμμα των μαθητών αυτής της ηλικίας και το διδακτικό υλικό ανταποκρίνεται πλήρως στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους.
   • Οι μαθητές μαθαίνουν ευχάριστα να μιλούν και να γράφουν στην ιταλική γλώσσα. Μαθαίνουν την ΑΒ, τα χρώματα, τις ημέρες, τους μήνες, τους πρώτους αριθμούς, να συστήνονται, να κάνουν ερωτήσεις, να διαβάζουν και να κατανοούν μικρούς διαλόγους και γνωρίζουν τους πρώτους χρόνους της γλώσσας.
   • Σταδιακά οι μαθητές μιλούν και γράφουν στην ιταλική σε ικανοποιητικό βαθμό.
   • Ολοκληρώνοντας το επίπεδο Α2 μπορούν να επικοινωνήσουν με ιταλόφωνο συνομιλητή καθώς και να κατανοήσουν ηχογραφημένους διαλόγους και ομιλίες εύκολου βαθμού δυσκολίας.

   B1

   • Διάρκεια Σπουδών:
    Χειμερινά 8 μήνες 800 ευρώ.
    Θερινά  6 μήνες 500 ευρώ.
   • Μαθήματα 2 φορές/εβδομάδα -3 ώρες. Έναρξη τμημάτων 1 Οκτωβρίου/ 15 Ιουνίου
   • Στο επίπεδο Β1 οι μαθητές αρχίζουν να μιλούν και να γράφουν στην ιταλική σε ικανοποιητικό βαθμό.
   • Καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της γραμματικής και είναι σε θέση να γράφουν σύντομες ολοκληρωμένες εκθέσεις και mail.
   • Μπορούν να επικοινωνήσουν με ιταλόφωνο συνομιλητή καθώς και να κατανοήσουν ηχογραφημένους διαλόγους και ομιλίες μέτριου βαθμού δυσκολίας.
   • Όλο το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των αντίστοιχων επιπέδων με ασκήσεις ιδίου τύπου, ώστε ο σπουδαστής να εξοικειωθεί καλά με τον τρόπο και το χρόνο εξέτασης των προαναφερθέντων πιστ/τικών.
   • Οι μαθητές γράφουν περίπου 10 τεστ κατά τη διάρκεια των μαθημάτων
   • Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις CELI 2 PLIDA B1 για την απόκτηση αναγνωρισμένων πιστ/τικών γλωσσομάθειας επιπέδου Β1

Πτυχιακά τμήματα (Β2-C1)

Β2 MEDIO

 • Διάρκεια Σπουδών:
  Χειμερινά 8 μήνες 800 ευρώ.
  Θερινά 6 μήνες 500 ευρώ.
 • Μαθήματα 2 φορές/εβδομάδα -3 ώρες. Έναρξη τμημάτων 1 Οκτωβρίου/ 15 Ιουνίου
 • Οι μαθητές ολοκληρώνουν τη γνώση της Ιταλικής γραμματικής, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους με εκφράσεις και ιδιωματισμούς
 • Είναι σε θέση να γράφουν ολοκληρωμένες εκθέσεις, γράμματα, μέιλ αναφορές και άρθρα.
 • Μπορούν να επικοινωνήσουν με σχετική άνεση με ιταλόφωνο συνομιλητή καθώς και να κατανοήσουν ηχογραφημένους διαλόγους και ομιλίες σημαντικού βαθμού δυσκολίας
 • Επίσης εξασκούν την κριτική τους ικανότητα καθώς χειρίζονται σε ικανοποιητικό βαθμό ιταλικά κείμενα από εφημερίδες & περιοδικά
 • Οι μαθητές γράφουν περίπου 10 τεστ κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους
 • Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις CELI 3, PLIDA2, για την απόκτηση αναγνωρισμένων πιστ/τικών γλωσσομάθειας επιπέδου Β2
 • C1 AVANZATO
 • Διάρκεια Σπουδών:
  Χειμερινά 8 μήνες 900 ευρώ.
  Θερινά 6 μήνες 600 ευρώ.
 • Μαθήματα 2 φορές/εβδομάδα -3 ώρες. Έναρξη τμημάτων 1 Οκτωβρίου/ 15 Ιουνίου
 • Οι μαθητές μαθαίνουν λεπτομέρειες της ιταλικής γραμματικής και εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους με εκατοντάδες λέξεις, εκφράσεις και ιδιωματισμούς.
 • Είναι σε θέση να γράψουν μακροσκελής εκθέσεις, γράμματα, αναφορές και άρθρα.
 • Μπορούν να επικοινωνήσουν με μεγάλη άνεση με ιταλόφωνο συνομιλητή καθώς και να κατανοήσουν ηχογραφημένους διαλόγους και ομιλίες μεγάλου βαθμού δυσκολίας.
 • Επίσης εξασκούν την κριτική τους ικανότητα καθώς χειρίζονται με άνεση ιταλικά κείμενα από εφημερίδες & περιοδικά.
 • Όλο το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του επιπέδου C1..
 • Οι μαθητές γράφουν περίπου 10 τεστ κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους
 • Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις CELI 4, PLIDA3, για την απόκτηση αναγνωρισμένων πιστ/τικών γλωσσομάθειας επιπέδου C1