Γερμανικά Pass για παιδιά

Γερμανικά Pass για παιδιά

Προεφηβικά & εφηβικά τμήματα

 • Διάρκεια Σπουδών:
  Χειμερινά 7 μήνες για Α1 400 ευρώ / 500 ευρώ για Α2
 • Μαθήματα 2 φορές/εβδομάδα -2 ώρες. Έναρξη τμημάτων 1 Νοεμβρίου

Θερινά 3 μήνες για Α1 400 ευρώ     /  500 ευρώ για Α2

 • Μαθήματα 2 φορές/εβδομάδα -4 ώρες. Έναρξη τμημάτων 15 Ιουνίου
 • Το πρόγραμμα σπουδών είναι προσαρμοσμένο στο απαιτητικό σχολικό και εξωσχολικό πρόγραμμα των μαθητών αυτής της ηλικίας και το διδακτικό υλικό ανταποκρίνεται πλήρως στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους.
 • Οι μαθητές αρχίζουν να μιλούν και να γράφουν στη γερμανική γλώσσα
 • Μαθαίνουν βασικές αρχές της γραμματικής και είναι σε θέση να γράφουν σύντομα mail.
 • Ολοκληρώνοντας το επίπεδο Α2 μπορούν να επικοινωνήσουν με γερμανόφωνο συνομιλητή καθώς και να κατανοήσουν ηχογραφημένους διαλόγους και ομιλίες εύκολου βαθμού δυσκολίας.
 • Είναι σε θέση να δώσουν εξετάσεις ÖSD kid για την απόκτηση αναγνωρισμένων πιστ/τικών γλωσσομάθειας επιπέδου A1 και Α2

Πτυχιακά τμήματα (Β1-Β2-C1)

B1

 • Διάρκεια Σπουδών:
  Χειμερινά 8 μήνες 700 ευρώ
  Θερινά 6 μήνες 500 ευρώ
 • Μαθήματα 2 φορές/εβδομάδα -3 ώρες. Έναρξη τμημάτων 1 Οκτωβρίου/ 15 Ιουνίου
 • Στο επίπεδο Β1 οι μαθητές αρχίζουν να μιλούν και να γράφουν στην γερμανική σε ικανοποιητικό βαθμό.
 • Καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της γραμματικής και είναι σε θέση να γράφουν σύντομες ολοκληρωμένες εκθέσεις και mail
 • Μπορούν να επικοινωνήσουν με γερμανόφωνο συνομιλητή καθώς και να κατανοήσουν ηχογραφημένους διαλόγους και ομιλίες μέτριου βαθμού δυσκολίας.
 • Οι σπουδαστές γράφουν περίπου 10 τεστ κατά τη διάρκεια των μαθημάτων,

Είναι σε θέση να δώσουν εξετάσεις ÖSD GOETHE Ελληνικό κρατικό για την απόκτηση αναγνωρισμένων πιστ/τικών γλωσσομάθειας επιπέδου Β1

Β2

 • Διάρκεια Σπουδών:
  Χειμερινά 8 μήνες 800 ευρώ.
  Θερινά 6 μήνες 500 ευρώ.
 • Μαθήματα 2 φορές/εβδομάδα -3 ώρες. Έναρξη τμημάτων 1 Οκτωβρίου/ 15 Ιουνίου
 • Οι σπουδαστές ολοκληρώνουν τη γνώση της γερμανικής γραμματικής, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους με εκφράσεις και ιδιωματισμούς. και είναι σε θέση να γράφουν ολοκληρωμένες εκθέσεις, γράμματα, mail αναφορές και άρθρα.
 • Μπορούν να επικοινωνήσουν με σχετική άνεση με γερμανόφωνο συνομιλητή καθώς και να κατανοήσουν ηχογραφημένους διαλόγους και ομιλίες σημαντικού βαθμού δυσκολίας.
 • Επίσης εξασκούν την κριτική τους ικανότητα καθώς χειρίζονται σε ικανοποιητικό βαθμό γερμανικά κείμενα από εφημερίδες & περιοδικά
 • Οι σπουδαστές γράφουν περίπου 10 τεστ κατά τη διάρκεια των μαθημάτων,.
 • , Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις ÖSD GOETHE Ελληνικό κρατικό για την απόκτηση αναγνωρισμένων πιστ/τικών γλωσσομάθειας επιπέδου Β2

C1

 • Διάρκεια Σπουδών:
  Χειμερινά 8 μήνες 900 ευρώ.
  Θερινά 6 μήνες 600 ευρώ.
 • Μαθήματα 2 φορές/εβδομάδα -3 ώρες. Έναρξη τμημάτων 1 Οκτωβρίου/ 15 Ιουνίου
 • Οι σπουδαστές μαθαίνουν λεπτομέρειες της γερμανικής γραμματικής και εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους με εκατοντάδες λέξεις, εκφράσεις και ιδιωματισμούς.
 • Είναι σε θέση να γράψουν μακροσκελής εκθέσεις, γράμματα, αναφορές και άρθρα.
 • Μπορούν να επικοινωνήσουν με μεγάλη άνεση με Γερμανόφωνο συνομιλητή καθώς και να κατανοήσουν ηχογραφημένους διαλόγους και ομιλίες μεγάλου βαθμού δυσκολίας.
 • Επίσης εξασκούν την κριτική τους ικανότητα καθώς χειρίζονται με άνεση γερμανικά κείμενα από εφημερίδες & περιοδικά.
 • Οι σπουδαστές γράφουν περίπου 10 τεστ κατά τη διάρκεια των μαθημάτων
 • , Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις ÖSD GOETHE Ελληνικό κρατικό για την απόκτηση αναγνωρισμένων πιστ/τικών γλωσσομάθειας επιπέδου C1 Τα πτυχία αποτελούν πιστοποιητικά προχωρημένης γνώσης της γλώσσας και αναγνωρίζονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό