Ισπανικά Pass για παιδιά

Ισπανικά Pass για παιδιά

Προεφηβικά & εφηβικά τμήματα

  • Α1-Α2
   • Διάρκεια Σπουδών:
    Χειμερινά 7 μήνες για Α1 400 ευρώ / 500 ευρώ για Α2
   • Μαθήματα 2 φορές/εβδομάδα -2 ώρες. Έναρξη τμημάτων 1 Νοεμβρίου

   Θερινά 3 μήνες για Α1 400 ευρώ     /  500 ευρώ για Α2

   • Μαθήματα 2 φορές/εβδομάδα -4 ώρες. Έναρξη τμημάτων 15 Ιουνίου
   • Το πρόγραμμα σπουδών είναι προσαρμοσμένο στο απαιτητικό σχολικό και εξωσχολικό πρόγραμμα των μαθητών αυτής της ηλικίας και το διδακτικό υλικό ανταποκρίνεται πλήρως στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους.
   • Οι μαθητές μαθαίνουν ευχάριστα να μιλούν και να γράφουν στην ισπανική γλώσσα.
   • Μαθαίνουν την ΑΒ, τα χρώματα, τις ημέρες, τους μήνες, τους πρώτους αριθμούς, να συστήνονται, να κάνουν ερωτήσεις, να διαβάζουν και να κατανοούν μικρούς διαλόγους και γνωρίζουν τους πρώτους χρόνους της γλώσσας.
   • Σταδιακά οι μαθητές μιλούν και γράφουν στην ισπανική σε ικανοποιητικό βαθμό.
   • Ολοκληρώνοντας το επίπεδο Α2 μπορούν να επικοινωνήσουν με ισπανόφωνο συνομιλητή καθώς και να κατανοήσουν ηχογραφημένους διαλόγους και ομιλίες εύκολου βαθμού δυσκολίας.

   B1 INICIAL

   • Διάρκεια Σπουδών:
    Χειμερινά 8 μήνες 700 ευρώ
    Θερινά 6 μήνες 500 ευρώ
   • Μαθήματα 2 φορές/εβδομάδα -3 ώρες. Έναρξη τμημάτων 1 Οκτωβρίου/ 15 Ιουνίου
   • Στο επίπεδο Β1 οι μαθητές αρχίζουν να μιλούν και να γράφουν στην ισπανική σε ικανοποιητικό βαθμό.
   • Καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της γραμματικής και είναι σε θέση να γράφουν σύντομες ολοκληρωμένες εκθέσεις και mail.
   • Μπορούν να επικοινωνήσουν με ισπανόφωνο συνομιλητή καθώς και να κατανοήσουν ηχογραφημένους διαλόγους και ομιλίες μέτριου βαθμού δυσκολίας.
   • Είναι σε θέση να δώσουν εξετάσεις για την απόκτηση αναγνωρισμένων πιστ/τικών γλωσσομάθειας επιπέδου Β1.
   • Όλο το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των αντίστοιχων επιπέδων με ασκήσεις ιδίου τύπου, ώστε ο σπουδαστής να εξοικειωθεί καλά με τον τρόπο και το χρόνο εξέτασης των προαναφερθέντων πιστ/τικών.
   • Οι σπουδαστές γράφουν περίπου 10 τέστ κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.
   • Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις DELE, και του Ελληνικού κρατικό για την απόκτηση αναγνωρισμένων πιστ/τικών γλωσσομάθειας επιπέδου Β1

Πτυχιακά τμήματα (Β2-C1)

Β2 INTERMEDIO

 • Διάρκεια Σπουδών:
  Χειμερινά 8 μήνες 800 ευρώ.
  Θερινά 6 μήνες 500 ευρώ.
 • Μαθήματα 2 φορές/εβδομάδα -3 ώρες. Έναρξη τμημάτων 1 Οκτωβρίου/ 15 Ιουνίου
 • Οι σπουδαστές ολοκληρώνουν τη γνώση της ισπανικής γραμματικής, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους με εκφράσεις και ιδιωματισμούς. και είναι σε θέση να γράφουν ολοκληρωμένες εκθέσεις, γράμματα, μέιλ αναφορές και άρθρα.
 • Μπορούν να επικοινωνήσουν με σχετική άνεση με ισπανόφωνο συνομιλητή καθώς και να κατανοήσουν ηχογραφημένους διαλόγους και ομιλίες σημαντικού βαθμού δυσκολίας.
 • Επίσης εξασκούν την κριτική τους ικανότητα καθώς χειρίζονται σε ικανοποιητικό βαθμό ισπανικά κείμενα από εφημερίδες & περιοδικά
 • Οι σπουδαστές γράφουν περίπου 10 τεστ κατά τη διάρκεια των μαθημάτων

Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις DELE B2, και του Ελληνικού κρατικό για την απόκτηση αναγνωρισμένων πιστ/τικών γλωσσομάθειας επιπέδου Β2

C1 AVANZADO

Διάρκεια Σπουδών:
Χειμερινά 8 μήνες 900 ευρώ.
Θερινά      6 μήνες 600 ευρώ.

 • Μαθήματα 2 φορές/εβδομάδα -3 ώρες. Έναρξη τμημάτων 1 Οκτωβρίου/ 15 Ιουνίου
 • Οι σπουδαστές μαθαίνουν λεπτομέρειες της ισπανικής γραμματικής και εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους με εκατοντάδες λέξεις, εκφράσεις και ιδιωματισμούς.
 • Είναι σε θέση να γράψουν μακροσκελής εκθέσεις, γράμματα, αναφορές και άρθρα.
 • Επίσης εξασκούν την κριτική τους ικανότητα καθώς χειρίζονται σε ικανοποιητικό βαθμό ισπανικά κείμενα από εφημερίδες & περιοδικά
 • Μπορούν να επικοινωνήσουν με μεγάλη άνεση με ισπανόφωνο συνομιλητή καθώς και να κατανοήσουν ηχογραφημένους διαλόγους και ομιλίες μεγάλου βαθμού δυσκολίας.
 • Επίσης εξασκούν την κριτική τους ικανότητα καθώς χειρίζονται με άνεση ισπανικά κείμενα από εφημερίδες & περιοδικά.
 • Όλο το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του επιπέδου C1.
 • Οι σπουδαστές γράφουν περίπου 10 τεστ κατά τη διάρκεια των μαθημάτων
 • Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις DELE C1, και του Ελληνικού κρατικό για την απόκτηση αναγνωρισμένων πιστ/τικών γλωσσομάθειας επιπέδου C1