Τεστ αξιολόγησης Γαλλικών

Τεστ αξιολόγησης Γαλλικών

Συμπλήρωσε το ακόλουθο τεστ αξιολόγησης για να διαπιστώσεις το επίπεδό σου και εάν το επιθυμείς ο εκπαιδευτικός μας σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σου για να συζητήσετε τις ανάγκες σου και να προτείνει το κατάλληλο πρόγραμμα

145

Τεστ Γαλλικών

1 / 30

J’aime _______ chocolat.

2 / 30

Je bois _______ café

3 / 30

Il y a beaucoup _______ vent.

4 / 30

Qu’est – ce ______ tu veux?

5 / 30

____ soir, je vais au cinéma avec Marion.

6 / 30

J’habite _____ Thessalonique.

7 / 30

Je ______ français et anglais.

8 / 30

1.    _______ tu habites?

9 / 30

Le garçon ______ parle, c’est mon frère.

10 / 30

_______ est ta couleur préférée?

11 / 30

Kait fait du skate ____ le trottoir.

12 / 30

J’ai acheté mes cahiers _______ papeterie.

13 / 30

Son fils vient de partir en France _______ deux ans

14 / 30

Je réponds au professeur. Je _____ réponds.

15 / 30

Combien de gâteaux tu as achetés? - J’____ ai pris sept.

16 / 30

À nos jours, les enfants mangent ________ de sucre.

17 / 30

Je vais acheter un _______ riz

18 / 30

C’est _______ spécialité du Québec.

19 / 30

Hier, je ____________ à huit heure le matin.

20 / 30

L’année dernière, j’_________ en Grèce. Aujourd’hui, j’habite en Italie.

21 / 30

Samedi prochain, on _________ en vacances.

22 / 30

S’il fait beau, on ______ à la plage.

23 / 30

S’il faisait beau, on _______ à la plage.

24 / 30

On ________ à la plage à condition qu’il _______ beau.

25 / 30

Je ne pense pas que tu _______ (savoir) faire l’exercice.

26 / 30

______ on ait fait de grands efforts, les résultats sont nuls.

27 / 30

Où est Marie? – je ______ qu’elle est chez sa mamie.

28 / 30

La souris ________ par le chat.

29 / 30

Marc : « je vais bien ». – il m’a dit qu’il _____ bien.

30 / 30

Hélène : « Tu as pris beaucoup de photos ? ». – Elle m’a demandé _____ j’avais pris beaucoup de photos.

Your score is

0%