Αφορά: • Μοριοδότηση για ΑΣΕΠ, Προκηρύξεις, Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα • Μοριοδότηση για Προσλήψεις και διορισμούς Εκπαιδευτικών • Μοριοδότηση για Δήμους, Περιφέρειες • Μοριοδότηση για Υπουργεία, Φορείς, οργανισμούς, ΔΕΚΟ, στρατό κλπ • Μοριοδότηση σε υπηρεσίες, σώματα ασφαλείας, ιδρύματα, ινστιτούτα, κρατικούς φορείς