Αφορά: • Όσους φεύγουν στο εξωτερικό και θέλουν βασικές γνώσεις • Όσους θέλουν εξάσκηση προφορικού λόγου για άνεση στην επικοινωνία • Όσους φοιτητές πάνε Erasmus • Όσους θα περάσουν συνέντευξη σε ξένη γλώσσα