Διάρκεια Σπουδών: 3 μήνες Μαθήματα 1 ώρα/εβδομάδα -. Έναρξη τμημάτων 1 Μαρτίου Προετοιμασία των υποψηφίων στην ξένη γλώσσα για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα ξενόγλωσσα τμήματα του ελληνικού Πανεπιστημίου. Θέματα προηγούμενων ετών Tips για την επιτυχία σας στις τελικές εξετάσεις.