Ενισχυτική διδασκαλία σε ΑΓΓΛΙΚΑ- ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-ΓΑΛΛΙΚΑ για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο Μαθήματα 1 ώρα/εβδομάδα -. Έναρξη τμημάτων 1 Νοεμβρίου Έμπειροι καθηγητές εξηγούν τα μαθήματα της εβδομάδας στις ξένες γλώσσες, βοηθούν τα παιδιά με τις ασκήσεις τα προετοιμάζουν για τα τεστ και τα διαγωνίσματα.