Αγγλικά – Pass πτυχία γρήγορα Β2(Lower)

Wishlist Κοινοποίηση
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Σχετικά με το μάθημα

  • Μαθήματα 2 φορές/εβδομάδα –4 ώρες
  • Θέματα εξετάσεων για εξάσκηση στο στυλ εξέτασης
  • Εξετάσεις δια ζώσης
  • Έναρξη τμημάτων 15 Σεπτεμβρίου/15 Νοεμβρίου/ 1 Φεβρουαρίου/ 1 Απριλίου/1 Ιουλίου

Course Content