Αγγλικά Πτυχιακά τμήματα Θερινά 3 μήνες – Pass για παιδιά B2

Wishlist Κοινοποίηση
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Σχετικά με το μάθημα

  • Μαθήματα 3 φορές/εβδομάδα -6 ώρες. Έναρξη τμημάτων 15 Ιουνίου
  • Οι μαθητές ολοκληρώνουν τη γνώση της αγγλικής γραμματική, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους με εκφράσεις και ιδιωματισμούς. και είναι σε θέση να γράφουν ολοκληρωμένες εκθέσεις, γράμματα, αναφορές και άρθρα.
  • Μπορούν να επικοινωνήσουν με σχετική άνεση με Αγγλόφωνο συνομιλητή καθώς και να κατανοήσουν ηχογραφημένους διαλόγους και ομιλίες σημαντικού βαθμού δυσκολίας
  • Επίσης εξασκούν την κριτική τους ικανότητα καθώς χειρίζονται σε ικανοποιητικό βαθμό αγγλικά κείμενα από εφημερίδες & περιοδικά.
  • Μπορούν να επικοινωνήσουν με Αγγλόφωνο συνομιλητή καθώς και να κατανοήσουν ηχογραφημένους διαλόγους και ομιλίες μετρίου βαθμού δυσκολίας.
  • Όλο το εκπαιδευτικό υλικό (coursebooks, practice tests, supplementary material, cds, dvds, interactive material) που χρησιμοποιείται είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των εξετάσεων του επιπέδου Β2, με ασκήσεις ιδίου τύπου , ώστε ο σπουδαστής να εξοικειωθεί καλά με τον τρόπο και το χρόνο εξέτασης των προαναφερθέντων πιστ/τικών.
Περισσότερα

Course Content