Γαλλικά Πτυχιακά τμήματα Θερινά 6 μήνες C1 – Pass για παιδιά

Wishlist Κοινοποίηση
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Σχετικά με το μάθημα

  • Μαθήματα 2 φορές/εβδομάδα -3 ώρες. Έναρξη τμημάτων 1 Οκτωβρίου/ 15 Ιουνίου
  • Οι σπουδαστές μαθαίνουν λεπτομέρειες της γαλλικής γραμματικής και εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους με εκατοντάδες λέξεις, εκφράσεις και ιδιωματισμούς.
  • Είναι σε θέση να γράψουν μακροσκελής εκθέσεις, γράμματα, αναφορές και άρθρα.
  • Μπορούν να επικοινωνήσουν με μεγάλη άνεση με Γαλλόφωνο συνομιλητή καθώς και να κατανοήσουν ηχογραφημένους διαλόγους και ομιλίες μεγάλου βαθμού δυσκολίας.
  • Επίσης εξασκούν την κριτική τους ικανότητα καθώς χειρίζονται με άνεση γαλλικά κείμενα από εφημερίδες & περιοδικά
  • Οι σπουδαστές γράφουν περίπου 10 τεστ κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους
  • Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις του Γαλλικού Ινστιτούτου, και του Ελληνικού κρατικό για την απόκτηση αναγνωρισμένων πιστ/τικών γλωσσομάθειας επιπέδου C1 Τα πτυχία αποτελούν πιστοποιητικά προχωρημένης γνώσης της γλώσσας και αναγνωρίζονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό
Περισσότερα

Course Content