Γερμανικά Πτυχιακά τμήματα Χειμερινά 8 μήνες B1 – Pass για παιδιά

Wishlist Κοινοποίηση
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Σχετικά με το μάθημα

  • Μαθήματα 2 φορές/εβδομάδα -3 ώρες. Έναρξη τμημάτων 1 Οκτωβρίου/ 15 Ιουνίου
  • Στο επίπεδο Β1 οι μαθητές αρχίζουν να μιλούν και να γράφουν στην γερμανική σε ικανοποιητικό βαθμό.
  • Καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της γραμματικής και είναι σε θέση να γράφουν σύντομες ολοκληρωμένες εκθέσεις και mail
  • Μπορούν να επικοινωνήσουν με γερμανόφωνο συνομιλητή καθώς και να κατανοήσουν ηχογραφημένους διαλόγους και ομιλίες μέτριου βαθμού δυσκολίας.
  • Οι σπουδαστές γράφουν περίπου 10 τεστ κατά τη διάρκεια των μαθημάτων,
  • Είναι σε θέση να δώσουν εξετάσεις ÖSD GOETHE Ελληνικό κρατικό για την απόκτηση αναγνωρισμένων πιστ/τικών γλωσσομάθειας επιπέδου Β1

Course Content