Γερμανικά Πτυχιακά τμήματα Θερινά 6 μήνες B2 – Pass για παιδιά

Wishlist Κοινοποίηση
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Σχετικά με το μάθημα

  • Μαθήματα 2 φορές/εβδομάδα -3 ώρες. Έναρξη τμημάτων 1 Οκτωβρίου/ 15 Ιουνίου
  • Οι σπουδαστές ολοκληρώνουν τη γνώση της γερμανικής γραμματικής, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους με εκφράσεις και ιδιωματισμούς. και είναι σε θέση να γράφουν ολοκληρωμένες εκθέσεις, γράμματα, mail αναφορές και άρθρα.
  • Μπορούν να επικοινωνήσουν με σχετική άνεση με γερμανόφωνο συνομιλητή καθώς και να κατανοήσουν ηχογραφημένους διαλόγους και ομιλίες σημαντικού βαθμού δυσκολίας.
  • Επίσης εξασκούν την κριτική τους ικανότητα καθώς χειρίζονται σε ικανοποιητικό βαθμό γερμανικά κείμενα από εφημερίδες & περιοδικά
  • Οι σπουδαστές γράφουν περίπου 10 τεστ κατά τη διάρκεια των μαθημάτων,.
  • Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις ÖSD GOETHE Ελληνικό κρατικό για την απόκτηση αναγνωρισμένων πιστ/τικών γλωσσομάθειας επιπέδου Β2
Περισσότερα

Course Content