Ισπανικά Προεφηβικά & εφηβικά τμήματα Χειμερινά 8 μήνες B1 INICIAL – Pass για παιδιά

Wishlist Κοινοποίηση
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Σχετικά με το μάθημα

 • Διάρκεια Σπουδών:
  Χειμερινά 8 μήνες
 • Μαθήματα 2 φορές/εβδομάδα -3 ώρες. Έναρξη τμημάτων 1 Οκτωβρίου/ 15 Ιουνίου
 • Στο επίπεδο Β1 οι μαθητές αρχίζουν να μιλούν και να γράφουν στην ισπανική σε ικανοποιητικό βαθμό.
 • Καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της γραμματικής και είναι σε θέση να γράφουν σύντομες ολοκληρωμένες εκθέσεις και mail.
 • Μπορούν να επικοινωνήσουν με ισπανόφωνο συνομιλητή καθώς και να κατανοήσουν ηχογραφημένους διαλόγους και ομιλίες μέτριου βαθμού δυσκολίας.
 • Είναι σε θέση να δώσουν εξετάσεις για την απόκτηση αναγνωρισμένων πιστ/τικών γλωσσομάθειας επιπέδου Β1.
 • Όλο το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των αντίστοιχων επιπέδων με ασκήσεις ιδίου τύπου, ώστε ο σπουδαστής να εξοικειωθεί καλά με τον τρόπο και το χρόνο εξέτασης των προαναφερθέντων πιστ/τικών.
 • Οι σπουδαστές γράφουν περίπου 10 τεστ κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.
 • Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις DELE, και του Ελληνικού κρατικό για την απόκτηση αναγνωρισμένων πιστ/τικών γλωσσομάθειας επιπέδου Β1
Περισσότερα

Course Content