Ισπανικά Προεφηβικά & εφηβικά τμήματα Θερινά 6 μήνες B1 INICIAL – Pass για παιδιά

Wishlist Κοινοποίηση
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Σχετικά με το μάθημα

Θερινά 6 μήνες

  • Μαθήματα 2 φορές/εβδομάδα -3 ώρες. Έναρξη τμημάτων 1 Οκτωβρίου/ 15 Ιουνίου
  • Στο επίπεδο Β1 οι μαθητές αρχίζουν να μιλούν και να γράφουν στην ισπανική σε ικανοποιητικό βαθμό.
  • Καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της γραμματικής και είναι σε θέση να γράφουν σύντομες ολοκληρωμένες εκθέσεις και mail.
  • Μπορούν να επικοινωνήσουν με ισπανόφωνο συνομιλητή καθώς και να κατανοήσουν ηχογραφημένους διαλόγους και ομιλίες μέτριου βαθμού δυσκολίας.
  • Είναι σε θέση να δώσουν εξετάσεις για την απόκτηση αναγνωρισμένων πιστ/τικών γλωσσομάθειας επιπέδου Β1.
  • Όλο το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των αντίστοιχων επιπέδων με ασκήσεις ιδίου τύπου, ώστε ο σπουδαστής να εξοικειωθεί καλά με τον τρόπο και το χρόνο εξέτασης των προαναφερθέντων πιστ/τικών.
  • Οι σπουδαστές γράφουν περίπου 10 τέστ κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.
  • Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις DELE, και του Ελληνικού κρατικό για την απόκτηση αναγνωρισμένων πιστ/τικών γλωσσομάθειας επιπέδου Β1
Περισσότερα

Course Content