Ισπανικά Πτυχιακά τμήματα Θερινά 6 μήνες C1 AVANZADO – Pass για παιδιά

Wishlist Κοινοποίηση
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Σχετικά με το μάθημα

  • Μαθήματα 2 φορές/εβδομάδα -3 ώρες. Έναρξη τμημάτων 1 Οκτωβρίου/ 15 Ιουνίου
  • Οι σπουδαστές μαθαίνουν λεπτομέρειες της ισπανικής γραμματικής και εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους με εκατοντάδες λέξεις, εκφράσεις και ιδιωματισμούς.
  • Είναι σε θέση να γράψουν μακροσκελής εκθέσεις, γράμματα, αναφορές και άρθρα.
  • Επίσης εξασκούν την κριτική τους ικανότητα καθώς χειρίζονται σε ικανοποιητικό βαθμό ισπανικά κείμενα από εφημερίδες & περιοδικά
  • Μπορούν να επικοινωνήσουν με μεγάλη άνεση με ισπανόφωνο συνομιλητή καθώς και να κατανοήσουν ηχογραφημένους διαλόγους και ομιλίες μεγάλου βαθμού δυσκολίας.
  • Επίσης εξασκούν την κριτική τους ικανότητα καθώς χειρίζονται με άνεση ισπανικά κείμενα από εφημερίδες & περιοδικά.
  • Όλο το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του επιπέδου C1.
  • Οι σπουδαστές γράφουν περίπου 10 τέστ κατά τη διάρκεια των μαθημάτων
  • Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις DELE C1, και του Ελληνικού κρατικό για την απόκτηση αναγνωρισμένων πιστ/τικών γλωσσομάθειας επιπέδου C1
Περισσότερα

Course Content