Ιταλικά Προεφηβικά & εφηβικά τμήματα Χειμερινά 8 μήνες B1 – Pass για παιδιά

Wishlist Κοινοποίηση
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Σχετικά με το μάθημα

  • Μαθήματα 2 φορές/εβδομάδα -3 ώρες. Έναρξη τμημάτων 1 Οκτωβρίου/ 15 Ιουνίου
  • Στο επίπεδο Β1 οι μαθητές αρχίζουν να μιλούν και να γράφουν στην ιταλική σε ικανοποιητικό βαθμό.
  • Καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της γραμματικής και είναι σε θέση να γράφουν σύντομες ολοκληρωμένες εκθέσεις και mail.
  • Μπορούν να επικοινωνήσουν με ιταλόφωνο συνομιλητή καθώς και να κατανοήσουν ηχογραφημένους διαλόγους και ομιλίες μέτριου βαθμού δυσκολίας.
  • Όλο το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των αντίστοιχων επιπέδων με ασκήσεις ιδίου τύπου, ώστε ο σπουδαστής να εξοικειωθεί καλά με τον τρόπο και το χρόνο εξέτασης των προαναφερθέντων πιστ/τικών.
  • Οι μαθητές γράφουν περίπου 10 τεστ κατά τη διάρκεια των μαθημάτων
  • Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις CELI 2 PLIDA B1 για την απόκτηση αναγνωρισμένων πιστ/τικών γλωσσομάθειας επιπέδου Β1
Περισσότερα

Course Content