Ιταλικά Πτυχιακά τμήματα Θερινά 6 μήνες C1 AVANZATO – Pass για παιδιά

Wishlist Κοινοποίηση
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Σχετικά με το μάθημα

  • Μαθήματα 2 φορές/εβδομάδα -3 ώρες. Έναρξη τμημάτων 1 Οκτωβρίου/ 15 Ιουνίου
  • Οι μαθητές μαθαίνουν λεπτομέρειες της ιταλικής γραμματικής και εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους με εκατοντάδες λέξεις, εκφράσεις και ιδιωματισμούς.
  • Είναι σε θέση να γράψουν μακροσκελής εκθέσεις, γράμματα, αναφορές και άρθρα.
  • Μπορούν να επικοινωνήσουν με μεγάλη άνεση με ιταλόφωνο συνομιλητή καθώς και να κατανοήσουν ηχογραφημένους διαλόγους και ομιλίες μεγάλου βαθμού δυσκολίας.
  • Επίσης εξασκούν την κριτική τους ικανότητα καθώς χειρίζονται με άνεση ιταλικά κείμενα από εφημερίδες & περιοδικά.
  • Όλο το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του επιπέδου C1..
  • Οι μαθητές γράφουν περίπου 10 τέστ κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους
  • Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις CELI 4, PLIDA3, για την απόκτηση αναγνωρισμένων πιστ/τικών γλωσσομάθειας επιπέδου C1
Περισσότερα

Course Content