Ιταλικά Πτυχιακά τμήματα Θερινά 6 μήνες Β2 MEDIO – Pass για παιδιά

Wishlist Κοινοποίηση
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Σχετικά με το μάθημα

  • Μαθήματα 2 φορές/εβδομάδα -3 ώρες. Έναρξη τμημάτων 1 Οκτωβρίου/ 15 Ιουνίου
  • Οι μαθητές ολοκληρώνουν τη γνώση της Ιταλικής γραμματικής, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους με εκφράσεις και ιδιωματισμούς
  • Είναι σε θέση να γράφουν ολοκληρωμένες εκθέσεις, γράμματα, μέιλ αναφορές και άρθρα.
  • Μπορούν να επικοινωνήσουν με σχετική άνεση με ιταλόφωνο συνομιλητή καθώς και να κατανοήσουν ηχογραφημένους διαλόγους και ομιλίες σημαντικού βαθμού δυσκολίας
  • Επίσης εξασκούν την κριτική τους ικανότητα καθώς χειρίζονται σε ικανοποιητικό βαθμό ιταλικά κείμενα από εφημερίδες & περιοδικά
  • Οι μαθητές γράφουν περίπου 10 τέστ κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους
  • Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις CELI 3, PLIDA2, για την απόκτηση αναγνωρισμένων πιστ/τικών γλωσσομάθειας επιπέδου Β2
Περισσότερα

Course Content