Περιγραφή

  • Οι μαθητές εμπεδώνουν κάθε λεπτομέρεια της αγγλικής γραμματικής και εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους με όσον το δυνατόν περισσότερες λέξεις, εκφράσεις και ιδιωματισμούς.
  • Είναι σε θέση να γράψουν οποιασδήποτε μορφής εκθέσεις, γράμματα, mail αναφορές και άρθρα.
  • Μπορούν να επικοινωνήσουν με ευφράδεια με Αγγλόφωνο συνομιλητή καθώς και να κατανοήσουν ηχογραφημένους διαλόγους και ομιλίες μέγιστου βαθμού δυσκολίας.
  • Επίσης εξασκούν την κριτική τους ικανότητα καθώς χειρίζονται σχεδόν άπταιστα αγγλικά κείμενα από εφημερίδες & περιοδικά.
  • Όλο το εκπαιδευτικό υλικό (coursebooks, practice tests, supplementary material, cds, interactive material) που χρησιμοποιείται είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του επιπέδου C2
  • Οι μαθητές γράφουν περίπου 15 τέστ (practice tests & past papers) κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους
  • Οι σπουδαστές παράλληλα προετοιμάζονται εντατικά για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας επιπέδου C2 TOEIC, LTE, LRN. Τα πτυχία αποτελούν πιστοποιητικά άριστης γνώσης της γλώσσας και αναγνωρίζονται στην Ελλάδα.

Επιπλέον πληροφορίες

Διάρκεια Σπουδών

Θερινά 3 μήνες, Χειμερινά 7 μήνες

Επίπεδο

Junior A, Junior B