Αφορά: • Όσους θέλουν να ξεκινήσουν μία ξένη γλώσσα απ’την αρχή • Όσους ασχολήθηκαν αποσπασματικά στο παρελθόν και ξέρουν λίγα πράγματα