Αφορά: • Όσους θέλουν πιστ/κο ξένης γλώσσας σε σύντομο χρονικό διάστημα